Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

News Ever

 


Astra 4a 4.8°E Channel List Frequency

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

NEP

11727

H

27500

3/4

Ladbrokes 1

11727

H

27500

3/4

RTVi Europe

11727

H

27500

3/4

Paddy Power TV 2

11727

H

27500

3/4

Paddy Power TV 1

11727

H

27500

3/4

Paddy Power TV 3

11727

H

27500

3/4

SIS 2

11727

H

27500

3/4

Betfred TV 1

11727

H

27500

3/4

Betfred TV 2

11727

H

27500

3/4

Betfred TV 3

11727

H

27500

3/4

Ladbrokes 1

11727

H

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES Ukraine

11747

V

30000

3/4

Tellytrack 2

11747

V

30000

3/4

TV-1

11747

V

30000

3/4

Dom

11747

V

30000

3/4

Sirius

11747

V

30000

3/4

5 Kanal (Ukraine)

11747

V

30000

3/4

Apostrof TV

11747

V

30000

3/4

4 Kanal

11747

V

30000

3/4

Svarozhichi

11747

V

30000

3/4

European Racing Channel

11747

V

30000

3/4

Tsentralnyy

11747

V

30000

3/4

TV 5 (Ukraine)

11747

V

30000

3/4

Zoryanyy

11747

V

30000

3/4

Donbass Online

11747

V

30000

3/4

Tak TV

11747

V

30000

3/4

Obozrevatel TV

11747

V

30000

3/4

English Club TV

11747

V

30000

3/4

Fight Covid-19

11747

V

30000

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES Ukraine

11766

H

30000

2/3

1+1

11766

H

30000

2/3

1+1

11766

H

30000

2/3

Kvartal TV

11766

H

30000

2/3

TET

11766

H

30000

2/3

Plus Plus

11766

H

30000

2/3

Bigudi

11766

H

30000

2/3

2+2

11766

H

30000

2/3

1+1 International

11766

H

30000

2/3

Paramount Comedy Ukraina

11766

H

30000

2/3

Dacha

11766

H

30000

2/3

Fauna

11766

H

30000

2/3

Nauka

11766

H

30000

2/3

Terra

11766

H

30000

2/3

Trofey

11766

H

30000

2/3

FilmUaDrama

11766

H

30000

2/3

36.6 TV

11766

H

30000

2/3

Paramount Channel Russia

11766

H

30000

2/3

Nicktoons Scandinavia

11766

H

30000

2/3

Unian TV

11766

H

30000

2/3

Epoque

11766

H

30000

2/3

Avers

11766

H

30000

2/3

Music Box Ukraina

11766

H

30000

2/3

OTV (Ukraine)

11766

H

30000

2/3

Kus Kus

11766

H

30000

2/3

U Travel

11766

H

30000

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Home 3

11785

V

27500

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Allente

11823

V

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Allente

11881

H

28000

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Allente

11919

H

28000

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Home 3

11938

V

27500

5/6

LRT Lituanica

11938

V

27500

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Home 3

11958

H

27500

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Allente

11996

H

27500

3/4

TV Visjon Norge

11996

H

27500

3/4

Kanal 10 Sverige

11996

H

27500

3/4

God TV Scandinavia

11996

H

27500

3/4

TV Vision Sverige

11996

H

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Allente

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Ostlandssendingen

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Troms

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Finnmark

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Nordland

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Trondelag

12015

V

27500

3/4

NRK P1 More og Romsdal

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Sogn og Fjordane

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Hordaland

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Rogaland

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Sorlandet

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Telemark

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Vestfold

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Buskerud

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Innlandet

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Ostfold

12015

V

27500

3/4

NRK P2

12015

V

27500

3/4

NRK P3

12015

V

27500

3/4

NRK Klassisk

12015

V

27500

3/4

NRK Sapmi

12015

V

27500

3/4

NRK mP3

12015

V

27500

3/4

NRK Alltid Nyheter

12015

V

27500

3/4

NRK P13

12015

V

27500

3/4

NRK Vaeret til sjos

12015

V

27500

3/4

NRK Radio Super

12015

V

27500

3/4

NRK P1+

12015

V

27500

3/4

NRK Jazz

12015

V

27500

3/4

NRK Sport

12015

V

27500

3/4

NRK Folkemusikk

12015

V

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES Ukraine

12073

H

27500

3/4

Novyy Khristianskiy

12073

H

27500

3/4

Espreso TV

12073

H

27500

3/4

Glas

12073

H

27500

3/4

Karavan TV

12073

H

27500

3/4

Rozpakuy TV

12073

H

27500

3/4

Rada

12073

H

27500

3/4

Natali

12073

H

27500

3/4

Emmanuel svitle radio

12073

H

27500

3/4

Radio NV

12073

H

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Viasat Ukraina

12092

V

30000

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022       


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES Ukraine

12130

V

27500

3/4

Unian TV

12130

V

27500

3/4

Dom

12130

V

27500

3/4

ICTV Ukraine

12130

V

27500

3/4

Inter

12130

V

27500

3/4

1+1 International

12130

V

27500

3/4

Ukraina 24

12130

V

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Viasat Ukraina

12207

V

30000

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Xtra TV

12245

V

30000

2/3

Ukraina 24

12245

V

30000

2/3

Donbass

12245

V

30000

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES Ukraine

12284

V

27500

3/4

Live

12284

V

27500

3/4

Telekanal Nadiya

12284

V

27500

3/4

Sonce

12284

V

27500

3/4

5 Kanal Ukraine

12284

V

27500

3/4

Sonata TV

12284

V

27500

3/4

UNC

12284

V

27500

3/4

Pryamyy

12284

V

27500

3/4

Apostrof TV

12284

V

27500

3/4

Nash

12284

V

27500

3/4

Kyiv TV

12284

V

27500

3/4

Armyua FM

12284

V

27500

3/4

Radio Holos Nadiyi

12284

V

27500

3/4

Peretz FM

12284

V

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Arqiva

12303

H

25546

7/8

Belsat TV

12303

H

25546

7/8

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES

12380

H

27500

3/4

TVGE Internacional

12380

H

27500

3/4

ATG Live

12380

H

27500

3/4

RTVi Europe

12380

H

27500

3/4

GünAz TV

12380

H

27500

3/4

SBN International

12380

H

27500

3/4

8 Kanal International

12380

H

27500

3/4

DW Deutsch

12380

H

27500

3/4

Euroradio FM

12380

H

27500

3/4

Radio Marija Latvija

12380

H

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

NEP Connect

12418

H

27500

3/4

SIS Racing Service

12418

H

27500

3/4

Ladbrokes 3

12418

H

27500

3/4

William Hill TV

12418

H

27500

3/4

William Hill Two

12418

H

27500

3/4

SIS Euro Racing

12418

H

27500

3/4

Coral TV 1

12418

H

27500

3/4

Coral TV 2

12418

H

27500

3/4

Ladbrokes 2

12418

H

27500

3/4

SIS Racing Spanish Channel

12418

H

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES Ukraine

12437

V

30000

2/3

Inter

12437

V

30000

2/3

Inter

12437

V

30000

2/3

NTN Ukraine

12437

V

30000

2/3

NTN Ukraine

12437

V

30000

2/3

Mega

12437

V

30000

2/3

Mega

12437

V

30000

2/3

K1

12437

V

30000

2/3

K1

12437

V

30000

2/3

K2 Ukraine

12437

V

30000

2/3

K2 Ukraine

12437

V

30000

2/3

Zoom Ukraine

12437

V

30000

2/3

Zoom Ukraine

12437

V

30000

2/3

Piksel TV

12437

V

30000

2/3

Piksel TV

12437

V

30000

2/3

Enter Film

12437

V

30000

2/3

Enter Film

12437

V

30000

2/3

Inter

12437

V

30000

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12515

V

7200

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12517

H

4900

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12524

V

7200

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12533

H

7200

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12533

V

3333

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12537

V

3333

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12544

V

4480

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12546

H

3650

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12550

H

3650

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12550

V

4480

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12557

H

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12560

V

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Satelio

12565

V

30000

5/6

Satelio promo

12565

V

30000

5/6

BVN Europe

12565

V

30000

5/6

Voice of One TV

12565

V

30000

5/6

Hitradio Namibia

12565

V

30000

5/6

Funkhaus FM

12565

V

30000

5/6

Mixed FM

12565

V

30000

5/6

New Life Africa

12565

V

30000

5/6

Praise Live

12565

V

30000

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12567

H

10000

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12569

V

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12578

V

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12592

H

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12592

V

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12601

H

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12601

V

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12610

H

4500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12612

V

6111

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12619

H

2700

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12620

V

6111

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12621

V

3660

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12628

H

7200

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12637

H

7200

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12645

H

4937

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12651

H

4937

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12654

V

3600

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12658

V

4600

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12670

V

7500

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12679

V

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12681

H

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12688

V

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12693

H

5000

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12699

V

4936

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12701

H

7100

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12705

V

4936

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12712

H

5000

7/8

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12717

V

4936

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12719

H

7200

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12723

V

4936

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12730

V

4600

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12735

H

3600

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12736

V

4600

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

21579

H

7200

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

21634

H

3100

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Post a Comment

 • Latest Biss Key + Frequency
  • NHL Service - 10762 V 28800 (7E) - Biss : 12 24 01 D3 11 4B 97 F3 
  • Varzish Sport HD - Yahsat 1A Satellite - Biss Key: 12 34 00 46 EB CD 00 78
  • Bein Sport - Eutelsat 16A Satellite - Biss Key: 12 24 01 D3 11 4B 97 F3
  • Discovery HD UK / Sky One HD - 12188 H 29500 8/9 - Astra 28E
  • Fox Sports Eredivisie 1 HD - 12073 H 30000 - Eutelsat 9E
   • BBC Earth - 11064 V 27500 - Eutelsat 25E
   • BBC Red Button HD 2/3/4/5/6 - 12421 H 27500 2/3 - Astra 28E
   • beIN SPORTS HD NEWS 12604 H 27500 2/3 Nilesat 7W
   Cookie Consent
   We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
   Oops!
   It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
   AdBlock Detected!
   We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
   The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
   Site is Blocked
   Sorry! This site is not available in your country.