Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

 


Astra 4a 4.8°E Channel List Frequency

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

NEP

11727

H

27500

3/4

Ladbrokes 1

11727

H

27500

3/4

RTVi Europe

11727

H

27500

3/4

Paddy Power TV 2

11727

H

27500

3/4

Paddy Power TV 1

11727

H

27500

3/4

Paddy Power TV 3

11727

H

27500

3/4

SIS 2

11727

H

27500

3/4

Betfred TV 1

11727

H

27500

3/4

Betfred TV 2

11727

H

27500

3/4

Betfred TV 3

11727

H

27500

3/4

Ladbrokes 1

11727

H

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES Ukraine

11747

V

30000

3/4

Tellytrack 2

11747

V

30000

3/4

TV-1

11747

V

30000

3/4

Dom

11747

V

30000

3/4

Sirius

11747

V

30000

3/4

5 Kanal (Ukraine)

11747

V

30000

3/4

Apostrof TV

11747

V

30000

3/4

4 Kanal

11747

V

30000

3/4

Svarozhichi

11747

V

30000

3/4

European Racing Channel

11747

V

30000

3/4

Tsentralnyy

11747

V

30000

3/4

TV 5 (Ukraine)

11747

V

30000

3/4

Zoryanyy

11747

V

30000

3/4

Donbass Online

11747

V

30000

3/4

Tak TV

11747

V

30000

3/4

Obozrevatel TV

11747

V

30000

3/4

English Club TV

11747

V

30000

3/4

Fight Covid-19

11747

V

30000

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES Ukraine

11766

H

30000

2/3

1+1

11766

H

30000

2/3

1+1

11766

H

30000

2/3

Kvartal TV

11766

H

30000

2/3

TET

11766

H

30000

2/3

Plus Plus

11766

H

30000

2/3

Bigudi

11766

H

30000

2/3

2+2

11766

H

30000

2/3

1+1 International

11766

H

30000

2/3

Paramount Comedy Ukraina

11766

H

30000

2/3

Dacha

11766

H

30000

2/3

Fauna

11766

H

30000

2/3

Nauka

11766

H

30000

2/3

Terra

11766

H

30000

2/3

Trofey

11766

H

30000

2/3

FilmUaDrama

11766

H

30000

2/3

36.6 TV

11766

H

30000

2/3

Paramount Channel Russia

11766

H

30000

2/3

Nicktoons Scandinavia

11766

H

30000

2/3

Unian TV

11766

H

30000

2/3

Epoque

11766

H

30000

2/3

Avers

11766

H

30000

2/3

Music Box Ukraina

11766

H

30000

2/3

OTV (Ukraine)

11766

H

30000

2/3

Kus Kus

11766

H

30000

2/3

U Travel

11766

H

30000

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Home 3

11785

V

27500

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Allente

11823

V

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Allente

11881

H

28000

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Allente

11919

H

28000

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Home 3

11938

V

27500

5/6

LRT Lituanica

11938

V

27500

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Home 3

11958

H

27500

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Allente

11996

H

27500

3/4

TV Visjon Norge

11996

H

27500

3/4

Kanal 10 Sverige

11996

H

27500

3/4

God TV Scandinavia

11996

H

27500

3/4

TV Vision Sverige

11996

H

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Allente

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Ostlandssendingen

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Troms

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Finnmark

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Nordland

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Trondelag

12015

V

27500

3/4

NRK P1 More og Romsdal

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Sogn og Fjordane

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Hordaland

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Rogaland

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Sorlandet

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Telemark

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Vestfold

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Buskerud

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Innlandet

12015

V

27500

3/4

NRK P1 Ostfold

12015

V

27500

3/4

NRK P2

12015

V

27500

3/4

NRK P3

12015

V

27500

3/4

NRK Klassisk

12015

V

27500

3/4

NRK Sapmi

12015

V

27500

3/4

NRK mP3

12015

V

27500

3/4

NRK Alltid Nyheter

12015

V

27500

3/4

NRK P13

12015

V

27500

3/4

NRK Vaeret til sjos

12015

V

27500

3/4

NRK Radio Super

12015

V

27500

3/4

NRK P1+

12015

V

27500

3/4

NRK Jazz

12015

V

27500

3/4

NRK Sport

12015

V

27500

3/4

NRK Folkemusikk

12015

V

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES Ukraine

12073

H

27500

3/4

Novyy Khristianskiy

12073

H

27500

3/4

Espreso TV

12073

H

27500

3/4

Glas

12073

H

27500

3/4

Karavan TV

12073

H

27500

3/4

Rozpakuy TV

12073

H

27500

3/4

Rada

12073

H

27500

3/4

Natali

12073

H

27500

3/4

Emmanuel svitle radio

12073

H

27500

3/4

Radio NV

12073

H

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Viasat Ukraina

12092

V

30000

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022       


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES Ukraine

12130

V

27500

3/4

Unian TV

12130

V

27500

3/4

Dom

12130

V

27500

3/4

ICTV Ukraine

12130

V

27500

3/4

Inter

12130

V

27500

3/4

1+1 International

12130

V

27500

3/4

Ukraina 24

12130

V

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Viasat Ukraina

12207

V

30000

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Xtra TV

12245

V

30000

2/3

Ukraina 24

12245

V

30000

2/3

Donbass

12245

V

30000

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES Ukraine

12284

V

27500

3/4

Live

12284

V

27500

3/4

Telekanal Nadiya

12284

V

27500

3/4

Sonce

12284

V

27500

3/4

5 Kanal Ukraine

12284

V

27500

3/4

Sonata TV

12284

V

27500

3/4

UNC

12284

V

27500

3/4

Pryamyy

12284

V

27500

3/4

Apostrof TV

12284

V

27500

3/4

Nash

12284

V

27500

3/4

Kyiv TV

12284

V

27500

3/4

Armyua FM

12284

V

27500

3/4

Radio Holos Nadiyi

12284

V

27500

3/4

Peretz FM

12284

V

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Arqiva

12303

H

25546

7/8

Belsat TV

12303

H

25546

7/8

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES

12380

H

27500

3/4

TVGE Internacional

12380

H

27500

3/4

ATG Live

12380

H

27500

3/4

RTVi Europe

12380

H

27500

3/4

GünAz TV

12380

H

27500

3/4

SBN International

12380

H

27500

3/4

8 Kanal International

12380

H

27500

3/4

DW Deutsch

12380

H

27500

3/4

Euroradio FM

12380

H

27500

3/4

Radio Marija Latvija

12380

H

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

NEP Connect

12418

H

27500

3/4

SIS Racing Service

12418

H

27500

3/4

Ladbrokes 3

12418

H

27500

3/4

William Hill TV

12418

H

27500

3/4

William Hill Two

12418

H

27500

3/4

SIS Euro Racing

12418

H

27500

3/4

Coral TV 1

12418

H

27500

3/4

Coral TV 2

12418

H

27500

3/4

Ladbrokes 2

12418

H

27500

3/4

SIS Racing Spanish Channel

12418

H

27500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES Ukraine

12437

V

30000

2/3

Inter

12437

V

30000

2/3

Inter

12437

V

30000

2/3

NTN Ukraine

12437

V

30000

2/3

NTN Ukraine

12437

V

30000

2/3

Mega

12437

V

30000

2/3

Mega

12437

V

30000

2/3

K1

12437

V

30000

2/3

K1

12437

V

30000

2/3

K2 Ukraine

12437

V

30000

2/3

K2 Ukraine

12437

V

30000

2/3

Zoom Ukraine

12437

V

30000

2/3

Zoom Ukraine

12437

V

30000

2/3

Piksel TV

12437

V

30000

2/3

Piksel TV

12437

V

30000

2/3

Enter Film

12437

V

30000

2/3

Enter Film

12437

V

30000

2/3

Inter

12437

V

30000

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12515

V

7200

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12517

H

4900

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12524

V

7200

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12533

H

7200

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12533

V

3333

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12537

V

3333

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12544

V

4480

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12546

H

3650

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12550

H

3650

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12550

V

4480

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12557

H

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12560

V

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Satelio

12565

V

30000

5/6

Satelio promo

12565

V

30000

5/6

BVN Europe

12565

V

30000

5/6

Voice of One TV

12565

V

30000

5/6

Hitradio Namibia

12565

V

30000

5/6

Funkhaus FM

12565

V

30000

5/6

Mixed FM

12565

V

30000

5/6

New Life Africa

12565

V

30000

5/6

Praise Live

12565

V

30000

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12567

H

10000

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12569

V

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12578

V

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12592

H

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12592

V

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12601

H

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12601

V

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12610

H

4500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12612

V

6111

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12619

H

2700

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12620

V

6111

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12621

V

3660

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12628

H

7200

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12637

H

7200

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12645

H

4937

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12651

H

4937

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12654

V

3600

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12658

V

4600

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12670

V

7500

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12679

V

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12681

H

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12688

V

7500

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12693

H

5000

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12699

V

4936

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12701

H

7100

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12705

V

4936

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12712

H

5000

7/8

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12717

V

4936

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12719

H

7200

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12723

V

4936

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12730

V

4600

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12735

H

3600

2/3

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12736

V

4600

5/6

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

21579

H

7200

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

21634

H

3100

3/4

Astra 4A Satellite 4.8°E Channels List Frequency LNB Type KU Band Updated 18-07-2022

Previous Post Next Post