RTL 4 / RTL 5 / RTL 7 / ESPN 2 Nederland / RTL Crime Nederland / ESports One Frequency on Astra 23E

 


RTL 4  / RTL 5 / RTL 7 / ESPN 2 Nederland / RTL Crime Nederland / ESports One Frequency on Astra 23E


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

M7 Group

11856 

V

29900

2/3

RTL 4

11856 

V

29900

2/3

RTL 5

11856 

V

29900

2/3

RTL 7

11856 

V

29900

2/3

VTM

11856 

V

29900

2/3

RTL 8

11856 

V

29900

2/3

VTM 2

11856 

V

29900

2/3

Play 4

11856 

V

29900

2/3

RTL Z

11856 

V

29900

2/3

Play 6

11856 

V

29900

2/3

ESPN 2 Nederland

11856 

V

29900

2/3

Nautical Channel

11856 

V

29900

2/3

 RTL Crime Nederland  

11856 

V

29900

2/3

ESports One

11856 

V

29900

2/

Previous Post Next Post